SUBSTITUEIXI EL LÍQUID DE FRENS
Substituïu el líquid de frens cada quatre anys

No acumulable a altres ofertes promocionals. IVA inclòs.

45

La revisió inclou: control got líquids frens, revisió estat cables, control general de fuites, revisió abraçadores i fixacions. La revisió no inclou: la substitució de peces en mal estat. Recomanació del fabricant cada 4 anys o 60.000 kms.

Imagen de seguimiento