Formulari enquesta de satisfacció
DADES DEL CLIENT (Si desitja que ens posem en contacte amb vostè, ompli aquestes dades)
Nom
Cognoms
Telèfon de contacte
Email
ATRIBUTS DE LA QUALITAT EN UN SERVEI PROXIMITY
Si us plau, avaluï cadascun dels següents atributs de la Qualitat Proximity entre 1 i 5 d'acord amb el NIVELL DE SATISFACCIÓ que vostè. Ha experimentat en cada un d'ells en la seva última visita pel TALLER PROXIMITY
Termini de concertació de cita per a la intervenció
Temps d'espera per ser atès a recepció
Assessorament sobre els treballs a sol · licitats
Realització del pressupost de la intervenció sol · licitada
Capacitat del personal del taller per comprendre les seves necessitats
Temps emprat per a la intervenció en el seu vehicle
Realització de tots els treballs sol · licitats
Amabilitat del personal del taller
Consells sobre futures intervencions en el seu vehicle, manteniment o reparació
Claredat de l'explicació de la factura.
Exactitud de la factura amb el pressupost
Compliment del termini de lliurament del vehicle
VALORACIÓ GLOBAL
Quin és el seu nivell de satisfacció global respecte al nostre Taller PROXIMITY?
Tornaria vostè. Utilitzar els nostres Serveis PROXIMITY en el futur?
Recomanaria el nostre taller PROXIMITY a altres persones?
ACCEPTO, els termes i condicions anteriors

Autoritzo expressament a PROXIMITY CUSTOMER perquè les dades recollides en aquest document, així com els proporcionats en un futur, quedin incorporades a les seves bases de dades, i siguin tractats per ella per tal de donar compliment al que estableix la legislació vigent del Servei d'Atenció al Client. L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida al propi Departament d'Atenció al Client. Les dades personals seran tractades de forma confidencial, d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999. Per a tot això el reclamant manifesta expressament el seu consentiment.
Si us plau, afegiu aquells comentaris que jutge oportuns
CAPTCHA Image
Introdueixi el codi: Refrescar
Imagen de seguimiento