Servei de recollida i lliurament

Aquest servei està destinat a tots els nostres clients que no puguin desplaçar-se als nostres tallers, per a realitzar qualsevol intervenció d'una durada mínima de 1,5 hores. El nostre Pla de Fidelització atorga aquest servei totalment gratuït en un radi de 3 quilòmetres de les nostres instal · lacions (*). Els serveis demandats fora d'aquestes distàncies, s'informarà al client del seu preu prèviament a la seva realització, aplicant uns costos en funció de la distància entre el taller i el domicili del client. (Consulti condicions al seu Taller Proximity habitual).

 

(*) Per als casos d'immobilització del vehicle per avaria, sempre que el client disposi de cobertura de grua en la seva pòlissa d'assegurances, nosaltres ens encarregarem de posar-nos en contacte amb la seva assistència per demanar el servei.

Imagen de seguimiento